Kontrola dostępu

System kontroli dostępu to skuteczny sposób na zmniejszenie ryzyka kradzieży oraz strat związanych z dostępem osób niepowołanych. Wykorzystanie systemów ograniczających dostęp umożliwia podniesienie bezpieczeństwa w obiekcie i ułatwia precyzyjne przydzielenie uprawnień poszczególnym osobom.

Duża popularność tego typu systemów zabezpieczeń wynika z szerokich możliwości ich zastosowania w szkołach i uczelniach, hotelach, bankach, obiektach przemysłowych, na parkingach.